[1]
Dr Shahida Yusuf and Muhammad Farooq Baig 2023. Mythological Aspect of Iqbal’s Poetry in Javed Nama: (Religious and Iranian Mythology). ĪQĀN. 5, 02 (Aug. 2023), 18–27. DOI:https://doi.org/10.36755/iqan.v5i02.431.